In 4 màu – 1 mặt
Giấy Briston/ Ivory/Duplex 250-350gsm
Kích thước: Tùy chọn
Gia công: Cắt xén/ Cán màng/ Ép kim/ Cấn bế dán/ Dập nổi/…