Bì thư in nhanh lấy ngay

Chỉ từ: 110,000

Vùng in nhỏ – Đáp ứng nhanh số lượng ít

Thông số cơ bản
-Màu săc: nhiều màu
– Số mặt in: 1 mặt
– Kỹ thuật in: In KTS 
– Loại giấy: Bì 12x22cm sử dụng giấy For 100gsm, Bì 16x23cm và
  Bì 25x35cm sử dụng giấy For 120gsm
Hotline: 0976799970