Giấy tiêu đề

Chỉ từ: 20,000

Thông số cơ bản

– Kỹ thuật in: KTS
– Loại Giấy: Double A
– Thành phẩm A4

Hotline: 0976799970