Category Archives: Kiến thức in ấn

Khổ trải và kích thước của bao thư

Khổ trải và kích thước thật của một bao thư nhỏ: Để có một bao [...]

Màu của năm 2017 – Greenery

Hẵn các bạn biết Pantone là ai. Đây là nhà pha trộn màu sắc nổi [...]

Hotline: 0976799970