Menu gấp ba

Chỉ từ: 20,000

Thông số cơ bản

Kỹ thuật in: KTS

– Loại Giấy Couche 150gsm
– KT Thành Phẩm: 9.9×20.6cm (gấp zichzac)
– Cấn 2 đường

Hotline: 0976799970